NOU - RaZON+ monitorizare solară ALL-IN-ONE

Există numeroase modalități pentru obținerea datelor de radiație solară. Cea mai precisă este desigur măsurarea lor cu instrumente de calitate ridicată. Radiația globală în plan orizontal (GHI) și radiația difuză în plan orizontal (DHI) sunt măsurate cu piranometre. Pentru măsurarea radiației directe cu incidență normală (DNI) este nevoie de un pirheliometru orientat cu precizie spre soare pe tot timpul zilei. Se utilizează un sistem automat de urmărire solară, care asigură și umbrirea piranometrului DHI față de lumina solară directă.

RaZON+  este un sistem inovator ALL-IN-ONE de monitorizare solară, având integrate un pirheliometru, un piranometru cu umbrire, procesare digitală a datelor, un receptor GPS și un data logger. Echipamentul măsoară DNI-ul care provine de la soare, iar cunoscând poziția soarelui, calculează GHI-ul cu o precizie care corespunde cerințelor secondary standard. Folosind măsurările DNI, se calculează durata orelor cu soare cu o precizie mult mai bună decât cea furnizată de către oricare senzor pentru durata orelor cu soare de pe piață.

Sistemul de monitorizare solară RaZON+ este un echipament excelent la preț avantajos pentru urmărirea raportului de performanță și eficiența centralelor fotovoltaice pentru investitori, pentru cei care utilizează și întrețin instalațiile, precum și pentru alte părți interesate. Aceștia trebuie să știe raportul exact dintre puterea obținută și energia solară disponibilă la fața locului. Măsurările locale, precise și în timp real ale radiației solare sunt o necesitate; nu doar pentru funcționarea curentă, dar și pentru a indica valoarea fundamentală a unei centrale și pentru a lua decizii în cunoștință de cauză pentru investiții ulterioare.

Documente atasate

RaZON sistem de monitorizare solara ALL IN ONE Brosura

Articole - NOU - RaZON+ monitorizare solară ALL-IN-ONE

RaZon+

RaZon+

senzori bazaţi pe o tehnologie nouă şi inovatoare rezi...
Publicitate
Facebook