Masurarea radiatiei solare in centrale solare

Datele de calitate bună despre radiaţii, şi care prezintă încredere, sunt deosebit de importante pentru toate activităţile în sectorul energiei solare. Sistemele fotovoltaice (PV) şi cele cu concentratoare solare termice (CSP) pot să aibă cerinţe diferite, dar exsită motive comune pentru care ele au nevoie de informaţii precise despre radiaţiile solare

Cercetare tehnologică

Progresele în tehnologiile PV sunt deseori graduale, fiecare pas este mic, dar câştigul total poate fi semnificativ. De exemplu, două soluţii diferite pot arăta eficienţe de 20% şi 22% (o îmbunătăţire de 10 %) în condiţii ideale simulate în laborator. Aceste lucruri trebuie însă verificate în condiţii meteo diverse şi sub un cer variabil prin comparaţie cu măsurări ‘referinţă’ de calitate a radiaţiilor solare.

Controlul calităţii

Dacă un producător sau un furnizor doreşte să asigure ca performanţele celulelor sale PV să varieze în limite cât mai mici, de exemplu sub 5%, el va trebui să măsoare radiaţia solară cu o precizie mult mai mare decât această variaţie. Pentru verificarea specificaţiilor, producătorul, sau un laborator independent de testare, are nevoie de măsurări de referinţă de calitate.

Optimizarea locaţiilor

Sunt disponibile pe scară largă hărţi cu resursele de energie solară şi în dreapta puteţi vedea o hartă pentru Europa. Astfel de hărţi sunt deseori folosite pentru a deduce potenţialul de energie electrică solară care se poate obţine într-o anumită regiune. Aceste hărţi sunt însă generate din date obţinute de la sateliţi, observaţii meteorologice de la suprafaţa solului (deseori răspândite pe suprafeţe largi şi nu foarte precise) şi prin interpolare. Calitatea datelor acestor hărţi este de regulă nu foarte bună, iar scara este prea mare pentru a furniza o bază solidă pentru decizii privind tehnologiile şi investiţiile. Datorită diferenţelor microclimatice şi topografice, schimbări în locaţii cu câteva sute de kilometri pot avea ca rezultat o diferenţă de câteva sute de ore cu soare anual. După alegerea amplasamentelor potenţiale pe baza hărţilor cu resurse şi pe baza unor alte criterii (căi de acces, distanţa faţă de reţeaua electrică, clima etc.), aceste locaţii trebuie evaluate prin efectuarea de măsurări de înaltă calitate a radiaţiei solare (energiei) la faţa locului pentru o perioadă de cel puţin un an întreg. Rezoluţia temporală trebuie să fie suficientă pentru înţelegerea variaţiilor în timp real în fiecare zi (de exemplu, într-o anumită locaţie poate să fie mult soare, dar în cazul în care poluarea este prea mare sau este prea mult praf în anumite perioade, amplasamentul poate fi nepotrivit).

Alegerea tipului sistemului

Pentru a putea evalua care tip de instalaţie este cel mai potrivit pentru o anumită locaţie, măsurările efectuate la faţa locului trebuie să fie independente de tehnologia folosită pentru generarea energiei.

Decizii documentate pentru investiţii şi bancabilitate îmbunătăţită

Înainte de a lua decizii cu privire la locul de amplasare a centralelor solare şi cele mai eficiente tipuri de sisteme de energie solară de utilizat, investitorii doresc informaţii cât mai certe despre resursele solare în locul în care se va face investiţia, despre perfomanţele echipamentelor şi despre siguranţa lor în funcţionare. Eventualele erori în măsurarea radiaţiei solare pot avea un impact important asupra rentabilităţii investiţiei. Date de radiaţie solară de cea mai bună calitate au un rol crucial în bancabilitatea proiectelor.

Maximalizarea eficienţei în funcţionare

Instrumentele de monitorizare solară folosite ca referinţe la o centrală furnizează datele pentru camera de comandă pe baza cărora se evaluează eficienţa lanţului de generare a energiei.

Programarea mentenanţei

Intrări de radiaţie solară de bună calitate la fiecare invertor permit verificarea continuă a eficienţei. Schimbările rapide pot indica necesitatea schimbării unui panou, o scădere pe termen scurt înseamnă de regulă că trebuie curăţate panourile; o abatere pe termen lung de la valorile obişnuite este probabil datorată îmbătrânirii. În mod evident, pentru o astfel de verificare este nevoie de o măsurare a radiaţiei solare diferită, şi mai bună, decât cea efectuată cu celule de siliciu.

Monitorizarea performanţei

Folosind măsurări de înaltă calitate a radiaţiei solare obţinute la locul unde este amplasată centrala, se poate construi o bază de date cu performanţele centralei, ceea ce permite previziuni mai precise cu privire la producţia de energie în viitor şi la câştigul financiar.

Previziuni privind productivitatea

Măsurările curente de radiaţie solară şi meteorologice, şi o arhivă a bazei de date, pot fi folosite împreună cu date furnizate de sateliţi şi prognoze meteo ca şi intrări pentru a crea modele pe termen scurt şi previziuni cu privire la producţia centralei. Acest lucru este deosebit de important pentru operatorii reţelelor electrice, deoarece celelalte surse de generare a energiei electrice nu se pot porni de îndată ce norii trec deasupra centralei solare.

 

Documente atasate

Ghid de masurare a radiatiei solare pentru centrale solare
Piranometre versus celule de referinta in monitorizarea centralelor solare
Publicitate
Facebook